(33) 445 44 77    537 889 533    biuro@maxchem.com.pl    Facebook

MAXCHEM
0
Brak produktów w koszyku
MAXCHEM

(33) 445 44 77

biuro@maxchem.com.pl

Polityka prywatności

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Firma Maxchem Adam Rzepecki, 43-430 Skoczów, ul. Bielska 8,
  NIP 548-226-84-12. Z Administratorami można skontaktować się pod adresem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – 43-430 Skoczów, ul. Bielska 8, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@maxchem.com.pl lub telefonicznie tel. (33) 445-44-77.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Dane Osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • rejestracji konta w sklepie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • przesyłania ofert handlowych, newslettera, informacji o promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy i NIP klienta będącego przedsiębiorcą, IP.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione innym podmiotom na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępniane dane Użytkownika: firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, spedytorzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmioty kredytujące, leasingodawcy, dostawcy systemu ankiet opiniujących, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 • Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi:

1) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży – do czasu przedawnienia roszczeń, których strony mogłyby dochodzić w związku realizacją umowy,

2) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu likwidacji sklepu internetowego,

3) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu   przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych określają przepisy.

 

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje następujące zabezpieczenia:
 • web application firewall (WAF),
 • systemy antywirusowe i antyspamowe,
 • szyfrowanie połączeń HTTPS/SSL,
 • wewnętrzne procedury dostępu do przetwarzania danych osobowych,
 • system kopii zapasowych,
 • współpraca ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.

 

 1. Pliki „Cookies”
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
  poprzez pliki “cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Użytkowanika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • „Cookies” mogą być używane w celu:
 • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
 • identyfikacji Klientów zalogowanych w sklepie internetowym,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi się logować na każdej podstronie serwisu,
 • zbierania danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i dostępnych na nich narzędzi w celu optymalizacji działania sklepu internetowego,
 • lepszego dopasowania reklam.
 • Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki można dowolnie konfigurować, np. zablokować automatyczną obsługę plików cookies, jednak w wyniku wyłączenia cookies niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.

 

 

 

BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

Zapewnia operator PayU

DARMOWA WYSYŁKA

DLA ZAKUPÓW OD 399 ZŁ

30 DNI NA ZWROT

BEZ PODANIA PRZYCZYNY

OBSŁUGA ONLINE

24H/DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

Hurtownia chemiczna | hurtownia chemii gospodarczej | chemia gospodarcza hurtownia | chemia profesjonalna sklep | chemia przemysłowa sklep | chemia samochodowa hurtownia | chemia sklep | sklep chemia | chemia hurtownia | hurtownia chemia